top of page

Současná Brazilská architektura a urbanismus

Vera Hampl připravila jako kurátorka a navrhla design výstavy SOUČASNÁ BRAZILSKÁ ARCHITEKTURA A URBANISMUS, která proběhla v říjnu 2013 jako součást Architecture Week v Praze v Jiřském klášteře.

Výstava českému publiku představila práce tří renomovaných brazilských studií – AUDT (architekt Indio da Costa), MK27 (architekt Márcio Kogan) a Metropolis Projetos Urbanas (architekti Hamilton Case, Jorge Mario Jaurequi, Pedro Aleixo) s cílem nastínit návštěvníkovi rozmanitost a kreativitu brazilských designérů. Prostřednictvím videí a fotografií byla zobrazena díla názorně ukazující, jak rozdílné jsou způsoby života v zemi, kde se mísí vlivy mnoha ras a kultur, a jejíž téměř dvousetmilionová populace je rozložena v deseti různých ekosystémech. Projekty zobrazují společné prvky dnešních brazilských velkoměst, jejich mnohostrannost a rozmanitost, zahrnují celou škálu od uspořádanosti k neuspořádanosti, od stability k nestabilitě, soukromý i veřejný prostor.

koncept

Studio MK27 – V4 House

Na rozdíl od okolních domů v zahradní čtvrti São Paula, je V4 house při pohledu z ulice velice nenápadnou přízemní stavbou. Strop obývacího pokoje umístěného v přední části domu je tvořen subtilním překladem z pohledového betonu. Dvě řady prosklených dveřních rámů umístěné po obou stranách obývacího pokoje, mohou být zcela odsunuty, což umožňuje celkové propojení přední zahrady, obývacího pokoje a vnitřního patia v zadní části. Obývací pokoj tak může fungovat jako rozlehlá veranda, která poskytuje obyvatelům úkryt před sluncem i deštěm. V jedné z bočních částí se také nachází otevřená kuchyň. Střešní terasa umístěná nad celým tímto prostorem se využívá jako solárium. Díky ní působí celý projekt dojmem jedné velké zahrady.

AUDT - Škola SESC

Škola SESC byla založena s cílem poskytovat středoškolské vzdělání akademického typu, jednoduchý, ale dosud nevyřešený cíl systému brazilského veřejného vzdělávání.

MPU - Complexo Alemão a Complexo de Manguinhos

Cílem těchto 2 městských komplexů vyprojektovaných pro Rio de Janeiro je radikální proměna favel (slumů) Manguinhos a Alemão, a to nejen změna jejich fyzické podoby, ale i jejich integrace s městem jako taková. Lanová dráha a společenské centrum v Alemão, železnice, která protíná Manguinhos, vytvoření veřejné komunikace (Rambla) spojující nádraží se společenským centrem, to jsou urbanistické projekty zásadního významu, které ovlivňují chod celého Ria de Janeira.
V pojetí MPU je architekt - urbanista tvůrcem, jehož úlohou je praktické řešení konkrétních problémů ve zcela specifických podmínkách a lokalitách.

bottom of page